Επενδύσεις

Υποστήριξη επενδύσεων για ακίνητα και ξενοδοχεία

Στρατηγική Οδήγηση Επενδύσεων βασισμένη στην Αξιοποίηση Δεδομένων της Αγοράς.

Με την αξιέπαινη τεχνογνωσία μας στον κλάδο των επενδύσεων και την καινοτόμα προσέγγισή μας στην ανάλυση δεδομένων, βοηθούμε τους πελάτες μας να προοδεύσουν σε μια δυναμική αγορά.

Επενδύσεις σε Ακίνητη Περιουσία στην Αθήνα

Η Domiki Tech ενεργά υποστηρίζει επενδύσεις σε εμπορικά και κατοικημένα ακίνητα σε όλη την Ελλάδα. Ειδικότερα, στηρίζουμε ξενοδοχεία και εταιρείες που αξιοποιούν τουριστικά ακίνητα με έμφαση στην κερδοφορία και την εμπειρία των επισκεπτών, επωφελούμενοι από την ειδίκευση που αποκτήσαμε στον τομέα των σύντομων τουριστικών μισθώσεων.

Ταυτόχρονα, η Domiki Tech υλοποιεί μια φιλόδοξη επένδυση στον τομέα του ιατρικού τουρισμού στην Αθήνα και σχεδιάζει να επεκταθεί στο άμεσο μέλλον, προσφέροντας μια εξαιρετική επενδυτική ευκαιρία σε συνεργάτες και πελάτες.

Παρότι επικεντρωνόμαστε κυρίως στο κέντρο της Αθήνας, η Domiki Tech αναζητά επενδυτικές ευκαιρίες για καινοτόμα ακίνητα και σε άλλες περιοχές. Η επενδυτική μας φιλοσοφία επικεντρώνεται σε αναδυόμενες αγορές που δεν έχουν επιτεύξει ακόμη το μέγιστό τους, όπως ο τομέας του ιατρικού τουρισμού.

Πρόγραμμα Golden Visa

Το πρόγραμμα Golden Visa στην Ελλάδα αποτελεί μια μοναδική επενδυτική ευκαιρία για επενδυτές στον τομέα των ακινήτων που επιθυμούν να αποκτήσουν μόνιμη κατοικία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το πρόγραμμα προσφέρει μια γρήγορη διαδικασία για πολίτες εκτός ΕΕ που επενδύουν σε ελληνικά ακίνητα, παρέχοντάς τους πενταετή άδεια διαμονής που μπορεί να ανανεώνεται κάθε πέντε χρόνια, υπό την προϋπόθεση ότι η επένδυση διατηρείται.

Το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε το 2013 ως απάντηση στην οικονομική κρίση στην Ελλάδα, με στόχο να δώσει ώθηση στην αγορά ακινήτων της χώρας και να προσελκύσει ξένες επενδύσεις.

Έκτοτε αποτελεί μια δημοφιλή επιλογή για επενδυτές σε όλο τον κόσμο, με χιλιάδες άδειες να έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα.

Στα πρόσφατα στατιστικά στοιχεία παρατηρήθηκε ότι περισσότερο από το 50% των στερεών ακινήτων που αποκτήθηκαν το 2022 ήταν σε ξένη κυριότητα. Αυτό υποδηλώνει τον ρόλο που παίζουν οι ξένοι επενδυτές στην αγορά ακινήτων της Ελλάδας.

Κριτήρια Επιλεξιμότητας

Προκειμένου να είναι επιλέξιμοι για το πρόγραμμα, οι επενδυτές πρέπει να αγοράσουν ένα ακίνητο στην Ελλάδα με ελάχιστη αξία 250.000 €. Αυτή η επένδυση μπορεί να γίνει σε οικιστικά, εμπορικά ή ξενοδοχειακά ακίνητα και μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε ατομικά είτε μέσω νομικού προσώπου.

Το ακίνητο που αγοράζεται μπορεί να ενοικιαστεί σε τρίτους ή να χρησιμοποιηθεί ως εξοχική κατοικία, αλλά πρέπει να ανήκει στον επενδυτή καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας κατοικίας του. Αυτό διασφαλίζει ότι οι επενδυτές διατηρούν τον έλεγχο και την ιδιοκτησία του ακινήτου.

Πλεονεκτήματα Επενδυτών

Το πρόγραμμα Golden Visa παρέχει πολλά οφέλη στους επενδυτές, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας συστήματα υγείας και εκπαίδευσης στην Ελλάδα, καθώς και τη δυνατότητα ταξιδιού χωρίς θεώρηση σε όλη τη ζώνη Σένγκεν. Αυτό είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για επενδυτές από χώρες που έχουν περιορισμένες επιλογές ταξιδιού χωρίς θεώρηση.

Επιπλέον, το πρόγραμμα επιτρέπει στους επενδυτές να φέρουν τις οικογένειές τους στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των συζύγων, των παιδιών κάτω των 21 ετών και των εξαρτώμενων γονέων τους. Αυτό παρέχει μια οικογενειακή ευκαιρία για τους επενδυτές να απολαύσουν τα οφέλη της Ελλάδας και να έχουν την παρουσία των αγαπημένων τους προσώπων.

Το πρόγραμμα Golden Visa προσφέρει επίσης μια δυνητικά κερδοφόρα επενδυτική ευκαιρία για τους επενδυτές στην αγορά ακινήτων. Ο τομέας των ακινήτων στην Ελλάδα ανακάμπτει σταθερά τα τελευταία χρόνια, με τις τιμές να αυξάνονται σε πολλές πόλεις, περιοχές και δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Αυτό σημαίνει ότι οι επενδυτές μπορούν να αναμένουν αύξηση της αξίας των ακινήτων τους στο μέλλον και πιθανές κερδοφορίες από την πώληση ή ενοικίασή τους.

Επενδύοντας σε ελληνικά ακίνητα, οι επενδυτές μπορούν να επωφεληθούν από το εισόδημα από ενοίκια, την ανατίμηση του κεφαλαίου και ενδεχομένως ακόμη και από την υπηκοότητα στο μέλλον.

Κριτήρια Επένδυσης

Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα Golden Visa δεν είναι διαθέσιμο χωρίς προαπαιτούμενα. Το ελάχιστο ποσό επένδυσης των €250.000 μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εμπόδιο εισόδου για ορισμένους επενδυτές, και υπάρχουν πρόσθετες δαπάνες που σχετίζονται με την αγορά και τη συντήρηση του ακινήτου.

Το ελάχιστο ποσό επένδυσης θα αυξηθεί σε €500.000 σε σημαντικές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αθήνας.

Επιπλέον, οι επενδυτές πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να πλοηγηθούν στις νομικές και γραφειοκρατικές διαδικασίες της Ελλάδας, οι οποίες μπορεί να είναι περίπλοκες και χρονοβόρες.

Επιπλέον, οι επενδυτές θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά την επενδυτική τους στρατηγική και την τοποθεσία του ακινήτου. Ενώ ορισμένες περιοχές της Ελλάδας έχουν σημειώσει σημαντικές αυξήσεις στις τιμές ακινήτων, άλλες δεν έχουν το ίδιο επίπεδο ανάπτυξης.

Οι επενδυτές πρέπει επίσης να είναι επιφυλακτικοί έναντι των πιθανών κινδύνων που συνδέονται με την επένδυση σε ακίνητα, όπως οι διακυμάνσεις της αγοράς και το απρόβλεπτο κόστος συντήρησης.

Συνολικά, το πρόγραμμα Golden Visa στην Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει μια πολύτιμη ευκαιρία για επενδυτές ακινήτων που επιθυμούν να αποκτήσουν διαμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επενδύοντας σε ακίνητα, οι επενδυτές μπορούν να επωφεληθούν από τα πολυάριθμα πλεονεκτήματα του προγράμματος, όπως ταξίδια χωρίς απαιτούμενη θεώρηση, πρόσβαση σε συστήματα υγείας και εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας και μια πιθανή ευκαιρία για επενδυτική απόδοση.

el